LMS KOPPELING

In dit onderdeel staat per onderwijsinstelling of per Learning Management System (LMS) beschreven hoe de koppeling tussen Sofia het LMS werkt. De informatie wordt in de loop van het voorjaar van 2023 verder aangevuld. Meer concrete informatie over hoe je met Sofia aan de slag kan vind je in ander secties in de knowledge base.

UNIVERSITEIT ANTWERPEN (Blackboard Ultra)

Howest, Thomas More, KDG (Canvas)

AP HOGESCHOOL (Digtap Moodle)

PXL (Blackboard)