LMS KOPPELING

In dit onderdeel staat per onderwijsinstelling of per Learning Management System (LMS) beschreven hoe de koppeling tussen Sofia het LMS werkt. Meer concrete informatie over hoe je met Sofia aan de slag kan vind je in ander secties in de knowledge base.

UNIVERSITEIT ANTWERPEN (Blackboard Ultra)

Canvas (KDG, Howest, Thomas More)

AP HOGESCHOOL (Digtap Moodle)

PXL (Blackboard)

Toledo (KU LEUVEN, UCLL, ODISEE en VIVES)

HOGENT (Chamilo)