Widget Layered question performance

In Layered Questions of Niveauvragen krijgt een student verschillende reeksen van vragen voorgeschoteld, waarbij de moeilijkheidsgraad van een volgende reeks bepaald wordt door het resultaat op de oefeningen op een voorgaande reeks. De student krijgt na de laatste reeks een eindresultaat waarbij er een kwalitatieve score wordt gegeven dat het niveau aangeeft waarin de student zich bevindt, bijvoorbeeld: 'Je bent beginner' of 'Je bent expert'. De Layered Questions bevatten dus (beperkte) adaptiviteit.

Het resultaat van de Layered Questions kun je bekijken in een widget op het dashboard van de learning analytics. Meer over widgets en het dasboard, vind je in dit artikel: Werken met dashboards.

Anders dan de widgets voor Course statistics, Student performance en Attemps until correct, staat deze widget staat niet standaard op het dashboard en en moet het toegvoegd worden vanuit de widget library (zie hierover dit artikel: Widget library.

 

Betekenis

Deze widget toont:

  • Op de Y-as worden de course modules getoond die zich bevinden in de course met layered questions waarvoor het resultaat wordt bekeken. Met de filter bovenaan het dashboard kun je het aantal modules beperken of uitbreiden. Zie volgend artikel over het werken met de filters: Werken met filters .

  • Op de X-as worden de verschillende niveaus getoond die zijn ingesteld in de verschillende Layered questions.

  • De rode, oranje en groene bollen tonen een of meerdere studenten die in een bepaald niveau zitten.

mceclip0.png

 

Klik je door op een van de bollen zie je de initialen van de studenten die in dat niveau zitten. Het gaat om het gemiddeld niveau. Hoe wordt dat niveau nu berekend? Elk niveau heeft een numerieke waarde. Stel dat er drie niveaus zijn ('poor', 'average' en 'good') dan heeft good de waarde 1, average de waarde 2 en poor de waarde 3. Ik maak drie Layered questions oefeningen waarbij ik één keer 'poor' haal en twee keer 'average'. Hier wordt dan het gemiddelde van berekend, wat 2.33. Daar wordt dan afgerond naar beneden. Mijn gemiddelde niveau over de drie Layered questions oefeningen is dan 2.

Ter herinnering: de adaptieve logica die wordt gehanteerd bij het bepalen van het niveau in een individuele Layered question oefening, vind je in dit artikel: Adaptieve logica bij de Layered Questions.

 

mceclip1.png

 

[info] Deze widget geeft dus niet de scores die de student heeft behaald op de oefeningen in de Layered question. Het gaat hier om een kwalitatieve evaluatie op basis van het traject dat een student binnen de totale oefening heeft afgelegd. De scores op de individuele oefeningen vind je voorlopig ook niet terug in de detailed views van de analytics. Wil je een test waarbij je scores kunt zien van studenten, werk je best met de test module (zie daarover hier in de knwoledge base: Test module overview) [/info]

[tip] Afhankelijk van hoeveel Layered questions en hoe goed die zijn opgesteld, geeft deze widget dus een goed beeld van het niveau van studenten of cursusisten doorheen de course modules. Dit maakt het jou als docent duidelijk waar je eventueel extra moet op werken door bijkomende (herhalings)oefeningen te geven, terug te komen op de theorie,....[/tip]

 

Edit widget

Via een klik op het tandwieltje rechts bovenaan de widget, kom je terecht op het scherm waar je beperkt de widget kan editeren.

Layout settings

In de layout settings kunnen de titel van de widget worden veranderd en de breedte waarmee de widget op het dashbord wordt getoond.

 

mceclip2.png

Content settings

Onder categories kun je de standaard ingestelde niveaus en de naamgeving aanpassen. Zo kun je aangeven dat rood de kleur is voor 'poor' (laag niveau) en groen voor 'good' (hoog niveau).

In lowest level to shown on the y-axis geef je aan welk niveau onderaan de y-as moet worden getoond.

Bij de max number of attempts kun je het aantal pogingen beperken van de student of cursist waarvoor het niveau wordt getoond. Het gaat om het aantal pogingen over alle layered questions heen. Het gaat ook over de eerste pogingen. Beperk je het aantal pogingen tot twee bijvoorbeeld, zal het gemiddelde over de eerste twee pogingen (en niet de laatste twee) worden getoond.

mceclip3.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.