Voeg een find the pairs toe

Een student of cursist beantwoordt een find the pairs oefening (memory spel) door in omgedraaide kaartjes met afbeeldingen de paren te zoeken en krijgt daarvoor een bepaald aantal pogingen.

Een find the pairs oefening kun je aanmaken en toevoegen rechtstreeks op een Sofia pagina. Je kunt een bestaande oefening ook uit de course library halen. Hier wordt het aanmaken en toevoegen van een oefening rechtstreeks op een pagina besproken. Aanmaken van een oefening in de library wordt elders behandeld (zie artikel: Assets, leercontent en leeractiviteiten toevoegen aan de library).

[tip] De algemene principes voor het aanmaken en toevoegen van een oefening (de 3 stappen met Q&A, Settings en Metadata) worden elders behandeld: Oefeningen toevoegen: algemene principes. Neem eerst dat artikel door mochten hierover nog onduidelijkheden zijn, en vervolg dan hier. Heb je een opfrissing nodig van hoe de teksteditor werkt, ga dan eerst naar: Teksteditor algemene principes, en voor de wiskundenotatie naar: Wiskundenotatie[/tip]

 

1. Q&A

mceclip0.png

Question: Hier vul je de vraag in.

Amount of pairs: Hier geen je via het rolmenu op hoeveel paren in de oefening zitten. Standaard staat het aantal op drie. In dat geval zullen er zes kaartjes worden getoond waaruit door de student of cursist de drie paren moeten worden gezocht.

[info] Tijdens het toevoegen van de afbeeldingen bij de paren, kan het aantal paren steeds worden aangepast (verwijderen of toevoegen.[/info]

Pair 1,2,3,... : Hier voeg je de afbeeldingen toe voor de kaartjes. Je kan enkel afbeeldingen toevoegen vanuit de library. Dat wil zeggen dat alle afbeeldingen die je wil toevoegen, eerst opgeladen moeten zijn in de library. Zie hierover volgend artikel: Leercontent en oefeningen toevoegen aan de library.

[info] Er kan enkel gewerkt worden met afbeeldingen, dus niet met tekst, video, audio, docs oals pdf's,...[/info].

 

2. Settings

Ga via Next step of de navigatie rechts naar stap 2.

[tip] Ga bij het toevoegen van de settings regelmatig kijken in de Learn mode hoe een student of cursist de oefening ziet en moet maken.[/tip]

mceclip1.png

Allow students to ask for a hint: Hier kun je een hint ingeven die een student of cursist kan raadplegen. In de hint zit een tip of een sleutel om de oefening correct te maken. Vink aan en vul de hint in het gele veld in.

mceclip0.png

Attempts: Hier geef je het aantal pogingen (het aantal keren dat een kaartje wordt omgedraaid) op die een student of cursist krijgt om alle paren te vinden. Zijn alle paren niet gevonden binnen het toegekende aantal pogingen, zal de oefening fout worden gerekend.

Auto play feedback audio? : Wanneer je een audio bestand hebt opgeladen in de feedback velden, kun je hier aanvinken dat die audio automatisch wordt afgespeeld en dat de student of cursist niet eerst op de 'play' knop hoeft te klikken.

Standard success feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist juist antwoordt. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard fail feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist fout antwoordt. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Klik daarna op Next step of ga via het menu rechts naar stap 3.

 

3. Metadata

Onder metadata vind je een functionaliteit waarmee je extra informatie kan toevoegen aan een oefening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van een specifieke titel aan je vraag, of het benoemen van één of meerdere tags. Zo zou je aan een oefening de tags 'moeilijk', 'examen', 'ijkingstoets',... kunnen toevoegen. Die gaan het zoeken naar oefeningen in de course library (zie hierover artikel Assets zoeken, sorteren en filteren in de library), maar ook het autormatisch samenstellen van test modules (zie hierover Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen) faciliteren.

Op stap 3 wordt in de bibliographic data ook bijgehouden welke author of co-author de oefening heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer.

 

mceclip1.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.