Layered Questions blok configureren

In het Layered Questions blok moeten volgende items geconfigureerd worden:

 

1. Reeksen

Hier wordt vastgelegd hoeveel reeksen (of batches) en hoeveel oefeningen per reeks in het blok komen. Het aantal oefeningen per reeks maal het aantal reeksen, geeft het totaal aantal oefeningen in het blok. Het totale aantal past zich automatisch aan bij het vastleggen van de reeksen en de oefeningen.

mceclip1.png

 

2. Niveaus

De niveaus (of levels) bepalen de moeilijkheidsgraad van de oefenigen in een reeks. Het behaalde resultaat op de oefeningen in een reeks bepaalt immers de moeilijkheidsgraad van de oefenigen in de volgende reeks.

Standaard zijn er 3 niveaus ingesteld. Er kunnen niveaus worden toegevoegd via 'Add extra level'. En er kunnen niveaus worden verwijderd via 'Delete level'. Er moeten wel minimaal 3 niveaus in het blok zitten.

De 3 levels hebben standaard de titel 'Beginner', 'Average' en 'Expert'. De titel van het niveau kan aangepast worden. De titel wordt getoond aan de student bij het einde van de oefeningen, bv. 'You are a beginner'.

Via de knop 'Start level' kan aangegeven worden op welk niveau de eerste reeks vragen moet worden getoond. Standaard staat dit op het niveau 'Beginner'.

mceclip2.png

 

3. Labels

Door op het pijltje naast de knop 'Start level' te klikken, opent een scherm waar labels en feedback aan de nieveaus moeten worden toegekend.

mceclip3.png

Eerst moeten een of meerdere labels worden gekozen. De labels verwijzen naar de metadata die wordt toegevoegd bij een oefening. Oefeningen worden immers automatisch toegevoegd vanuit de library op basis van de metadatering. Over het metadateren van oefenigen vind je hier meer informatie: Algemene principes bij oefeningen aanmaken.

Na het kiezen van een label wordt weergegeven hoeveel oefeningen in aanmerking komen om te worden getoond op dat niveau.

mceclip4.png

Er moeten dus steeds voldoende gemetadateerde oefeningen in de library zitten om een Layered Questions blok te kunnen configureren. Hoe uitgebereider het aanbod van oefeningen, hoe gepersonaliseerder studenten oefeningen kunnen voorgeschoteld krijgen. Maak daar dus eerst voldoende oefeningen aan in de library. Zie hierover meer in volgend artikel in de knowledge base: Leercontent en oefeningen toevoegen aan de library.

[info] Polls kunnen niet worden opgenomen in de reeksen. Het antwoord is daar immers nooit juist of fout, maar een eigen mening van de student. Open vragen kunnen wel worden opgenomen. Een open vraag die wordt ingevuld, wordt als 'juist' aangerekend.[/info]

[tip] In een makkelijk voorbeeld kunnen oefeningen in de library de labels 'Beginner', 'Average' of 'Expert' worden meegegeven. Bij het level met als titel 'Average' selecteer je dan het label 'Average' waardoor alle oefeningen met het label 'Average' in aanmerkingen komen om binnen dit niveau te worden getoond.

 

4. Feedback

Vervolgens kun je feedback voor de student toevoegen. Die feedback wordt getoond bij het eindresultaat en dus na het maken van alle oefeningen.

mceclip5.png

Tenslotte wordt het blok bewaard door te klikken op Save.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.