Detailed view en export: Student performance

Belangrijke opmerking vooraf

[alert]Er kan maar een beperkte set van learning analytics worden getoond op de detailschermen en naar Excel geëxporteerd. Het zou kunnen dat wanneer in de filterselectie grote groepen van studenten (meer dan 300) zitten, veel oefeningen en veel antwoorden op die oefeningen, u een boodschap krijgt die aangeeft dat export naar een excel niet kan en dat de analytics ook niet kunnen worden weergegeven. Het is dan wel mogelijk om de analytics te exporteren naar een csv-bestand. Zo een bestand kan u openen in Excel, maar is minder gestructureerd dan een analytics export die rechtstreeks naar een excel gaat. Als u vragen hebt bij het csv-bestand, mag u die altijd stellen op onze helpdesk. [/alert]

csv1.png

 

Detailed view

In dit overzicht krijgt u de learning analytics rond performance te zien of de resultaten (wat heeft een student geantwoord bij de oefeningen, heeft die student juist of fout geantwoord,...).

U kan in dit overzicht maar van één student de resultaten zien. Wil u de resultaten van meerdere studenten in hetzelfde overzicht, moet u werken via het 'Activity performance' overzicht. In de filterbalk kan u uw selectie verder verfijnen. De werking van de filterbalk wordt verder toegelicht in dit artikel.

Ook het overzicht kan u via een aantal acties het overzicht 'overzichtelijker' (:-)) maken. Dat laat toe om de voor u als docent meest werkbare inkijk te krijgen in de learning analytics van uw studenten. Zie de afbeelding hieronder.

mceclip1.png

 

1. Selectie van pagina's. Standaard worden de analytics van de oefeningen op alle course pages of pagina's getoond. U kan ervoor kiezen om slechts voor bepaalde pagina's analytics te bekijken?

2. Analytics op pagina's zichtbaar of niet-zichtbaar maken. Via een klik op het pijltje kan u resultaten tonen of verbergen. Ook op deze manier kan u bijvoorbeeld pagina's met heel veel oefeningen en dus analytics even niet zichtbaar maken om overzicht te bewaren.

De blokjes stellen de oefeningen voor. Eén blokje staat voor één oefening. Een blokje heeft telkens een kleur (zie voor de kleurcodes dit artikel). De kleur hangt af van de 'Attempts until correct' filter. Standaard staat die ingesteld op 2. Dat wil zeggen dat wanneer er binnen de eerste twee pogingen om een antwoord te geven, er minstens één juist antwoord wordt gegeven het blokje groen kleurt.

[tip]U kan door het bolletje van de 'Attempts until correct' van links naar rechts te schuiven nagaan wanneer ongeveer het antwoord juist wordt gegeven. Ziet u bijvoorbeeld pas vanaf bijvoorbeeld 4 véél groen verschijnen, wil dat zeggen dat een student(en) pas vanaf de 4de poging juist weet te antwoorden op een vraag.[/tip]

mceclip0.png

 

Op het blokje ziet u ook het icoontje van het oefeningentype. In de afbeelding hieronder gaat het om multiple choice vragen en open questions.

mceclip1.png

 

In de vakjes rechts op de blokjes staan cijfers. Die cijfers geven het aantal pogingen weer of antwoorden die op de vraag zijn gegeven. In het voorbeeld hieronder staat op het rode blokje '1' en '4'. Dat wil zeggen dat er in totaal 5 pogingen zijn ondernomen en dat bij één poging juist werd geantwoord (en bij de 4 andere pogingen fout). Het blokje kleurt rood. Dat wil zeggen dat bij de standaard ingestelde 'Attempts untill correct' filter van 2, niet alleen de eerste, maar ook de tweede poging fout was en dat het juiste antwoord dus niet binnen de eerste twee pogingen is gegeven.

mceclip2.png

 

Klik je op een blokje, worden de resultaten of antwoorden zelf getoond. Je kan in dat scherm naar een volgende poging en naar volgende oefeningen surfen.

mceclip3.png

 

Export

Via de Export performances knop kunnen de resultaten worden gedwonload naar een excel. Die excel kan u dan zelf verder bewerken. Het model van deze export verschilt niet van dat van de export bij de Activity performance.

mceclip0.png

Legende bij de codes in de excel:

Y (yes): vraag is juist beantwoord (bij Multiple Choice, Multiple Answer, Match, Locate The Label, Fill In The Blanks)
N (no): vraag is fout beantwoord (MC, MS, M, LTL, FITB)
C (completed): vraag is beantwoord (Open Question, Poll)
NC (not completed): vraag is niet beantwoord (MC, MS, M, LTL, FITB, OQ, Poll)
X (data not avalailable): er is geen data beschikbaar voor dit veld.

Voorbeelden:

Een MC vraag is (nog) niet ingevuld. Veld result 1st attempt: NC, veld #attempts until correct: X.
Een OQ vraag is ingevuld. Veld result 1ste atempt: C, veld #attempts until correct: X.

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.