Exporteren van de antwoorden op de open questions

U kan een export naar PDF maken van de 'open questions' of open vragen. In die PDF zitten de vragen, de standaard antwoorden (indien door de auteur toegevoegd) en de antwoorden van de studenten met aanduiding van de datum en het uur waarop dat antwoord is gegeven. Indien er voor een bepaalde student geen antwoord beschikbaar is (student heeft vraag niet beantwoordt) wordt de boodschap: 'no answers recorded' getoond. Klik voor de export op de knop 'Export open questions'.

[tip]Open vragen worden vaak gebruikt om studenten kleine opdrachten te laten maken en daarover in het antwoord van een open vraag te laten rapporteren. De export is handig om bijvoorbeeld antwoorden van verschillende studenten te kunnen vergelijken, of om gewoon antwoorden face-to-face te bespreken waarbij een uitprint van de PDF als houvast kan dienen.[/tip]

mceclip0.png

 

mceclip1.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.