Detailed view en export: Enrollments

In de blauwe filterbalk bovenaan kan u het portaal selecteren waarvoor u de resultaten wil zien, u kan een of meerdere studenten kiezen en ook een of meerdere modules. Op die manier kan u de set van resultaten uitbreiden of beperken.

[info]Wanneer u naar de details gaat vanuit de widgets zelf, zal de filter die voor de widget op het dasboard is ingesteld, automatisch verschijnen in deze filterbalk (zie hiervoor ook dit artikel in deze handleiding).[/info]

In de overzichtstabel krijgt u naast Voornaam, naam en e-mailadres van de student ook de datum van het eerste bezoek in de course of module ('First visit'), van het laatste bezoek ('Last visit'), van het totale aantal bezoeken ('Total visits') en de gespendeerde tijd in de course of module.

[tip]Het aantal bezoeken en de gespendeerde tijd geeft een eerste indicatie van de aanwezigheid van studenten in de course, maar zegt vanzelfsprekend nog niets over wat studenten in de course hebben gedaan, hoe actief ze daar zijn geweest en wat het resultaat van die activiteit was. Daarvoor kijkt u best ook naar de detailed views over 'Student performance', 'Activity performance' en 'Test performance'.[/tip]

 

mceclip0.png

 

Wanneer u klikt op grijze knop rechts bovenaan met 'Export enrollments' wordt een excel gedownload met daarin dezelfde gegevens als in de overzichtstabel. Un kan vanzelfsprekend die excel dan verder bewerken.

mceclip1.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.