Werken met filters

Op het dashboard kunnen in het filtermenu selecties gemaakt worden, van portalen, modules en studenten waarvoor de learning analytics in de grafieken en widgets moet worden getoond. Selecteren kan door aan- en uit te vinken. Standaard wordt data gepresenteerd voor alle portalen, alle modules en alle studenten.

Met de kalender kan de tijdsperiode worden ingesteld. Dat kan op twee manier. In de 'Date from' filter kun je de begindatum ('From') instellen. De einddatum is standaard de dag waarop de filter wordt ingesteld. In de 'Date from... until' filter kan ook een einddatum worden vastgelegd. Standaard is de datum in de 'Date from' kalender de start van het academiejaar (1 september). Op bijvoorbeeld 30/10/2019 zal als begindatum standaard 01/09/2019 ingevuld staan.

Met de groene knop 'Apply all filters' kun je de selectie bewaren. In de grafieken of widgets wordt dan de data getoond uit de selectie.

[info] De opgeslagen selectie van portalen, studenten en portalen binnen een bepaalde tijdsperiode wordt bewaard voor een volgende bezoek. Het is dus niet nodig om telkens opnieuw de filters in te stellen. [/tip]

 

 

Selectie_portal.png

 Selectie van een of meerdere portalen

 

Selectie_students.png

Selectie van een of meerdere studenten.

 

Selectie_modules.png

Selectie van een of meerdere modules.

 

Selectie_date_picker_1.png

Datumselectie

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.