Widget Attempts until correct

Betekenis

Deze widget toont:

  • Op de Y-as het aantal oefeningen. Volgende 'activity types' worden niet meegenomen in deze widget: open question en poll. Op dat type vragen kan immers niet goed of fout worden geantwoord in die zin dat Sofia die oefeningen corrigeert en de antwoorden als goed of fout opslaat.

  • Op de X-as kunnen staan de modules waarin de 'activities' of oefenigen in voorkomen of de 'activity type' (het type oefeningen, bijvoorbeeld mutiple choice of fill in the blanks). Enkel modules worden getoond waar oefeningen in voorkomen en dus niet noodzakelijk alle modules in de course. Ook dus modules waarin enkel poll en open question activities zitten, worden niet opgenimen in de grafiek.

    Resultaat wordt getoond in 3 categorieën: groen, oranje en rood. Standaard staan ingesteld dat groen één attempt of poging representeert die nodig is om een oefening juist te maken, oranje 2 en rood 4. De aantallen kunnen aangepast worden (zie hieronder).

Nemen we even de screenshot hieronder als voorbeeld voor modules op de X-as.

  • De groen balk op de X-as boven Module 5 geeft aan dat 23 oefeningen op een totaal van 33 oefeningen bij eerste poging juist zijn gemaakt.

 

Nemen we even de screenshot hieronder als voorbeeld voor activity types op de X-as.

  • De groen balk op de X-as boven activity type Multiple Choice geeft aan dat er 10 multiple choice oefeningen op een totaal van 69 correct zijn gemaakt bij de 2de of 3de poging.

 

Edit widget

Via een klik op het tandwieltje rechts bovenaan de widget, kom je terecht op het scherm waar je beperkt de widget kan editeren.

Layout settings

In de layout settings kunnen de titel van de widget worden veranderd en de breedte waarmee de widget op het dashbord wordt getoond.

 

Edit_widget_antempts_until_correct_layout.png

Content settings

In de content settings kunnen de 3 'categories' worden gedefinieerd. Standaard wordt het rode segment als 'Red' benoemd en heeft 1 'attempt until correct', geel ('Yellow') 2 en groen ('Green') 4. Zowel de naam van de segmenten als de percentages kunnen worden aangepast.

Hier kun je ook de X-as definiëren ('Activity type' vs 'By modal').

Edit_widget_antempts_until_correct_content.png

Data niet beschikbaar?

Wanneer op de widget wordt weergegeven dat er geen data beschikbaar is, is het best om eerst te kijken naar de ingestelde filters. bovenaan het dashboard. Bevatten de geselecteerde modules en chapters wel leeractiviteiten? Is de datumfilter correct ingesteld met een begin- en einddatum waarin u zeker bent dat er door studenten oefeningen zijn gemaakt? Enzovoort...

No_data_attempts_until_correct.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.