Statische leercontent toevoegen

Op een course page in een course module kunnen volgende soorten content toegevoegd worden:

mceclip2.png

 

1. Tekst

In het tekstblok kan met een handige teksteditor (zie ook artikel Teksteditor algemene principes) tekst worden ingetikt of geplakt vanuit een tekstbestand zoals Word (.doc) of PDF. Voor de wiskunde-notatie wordt een LaTeX-editor gebruikt (zie ook artikel Wiskundenotatie). Via de teksteditor kunnen ook links worden gelegd naar andere course pages, maar ook naar externe webpagina's (zie ook artikel Leg links via de teksteditor).

Klik na het ingeven van de tekst op de knop 'Save' om de tekst te bewaren. De teksteditor wordt daarna gesloten.

mceclip0.png

 

 

2. Media

Met het mediablok kunnen bestanden worden opgeladen. Klik op de knop 'Media' op de werkbalk om een nieuw mediablok toe te voegen. In dat blok kun je nu een bestand toevoegen door te klikken op 'Choose a file in your computer' of door een bestand naar het dropveld te slepen.

mceclip1.png

 

[info] Alle opgeladen bestanden worden geconverteerd naar een webvriendelijk formaat. Dat laat toe dat content ook op toestellen met een minder sterke internetconnectie goed kan worden getoond. [/info]

 

2.1 MS Office- [doc(x), ppt(x), xls(x)] en PDF-bestanden

Nadat het Office-document is opgeladen, wordt het getoond in een herkenbare reader die doet denken aan bijvoorbeeld een gewone PDF reader en die ook dezelfde functionaliteit heeft in de zwarte werkbalk onderaan (in- en uitzoomen, scrollen doorheen de pagina's...).

[tip] Links in het oorspronkelijke bestand (vb. een link naar een website in een PDF die wordt opgeladen in Sofia) blijven behouden in Sofia. Vanuit het opgeladen bestand kan er dus op de link worden geklikt.[/tip]

[alert] Animaties, video en audio in powerpoint bestanden kunnen in Sofia niet worden afgespeeld. Maar die blijven wel behouden in het bestand. Maak je een powerpoint downloadbaar en open je het bestand, hoor en zie je weer de animaties, video en audio. [/alert]

mceclip2.png

 

2.2 Beeldbestanden (jpg, png, gif)

Bij een opgeladen beeldbestand kan in een tekstvak aan de rechterkant extra tekst worden toegevoegd. Daar kan bijvoorbeeld een referentie naar de bron worden toegevoegd. Via het vergrootglas kan in- en uitgezoomd worden op het beeld. Het beeld kan ook in fullscreen worden getoond.

mceclip3.png

 

2.3 Videobestanden (mov, mp4, avi, wmv)

Eens de video is opgeladen en geconverteerd wordt die getoond in een standaard video-player. In het tekstvak aan de rechterkant, kan weer extra tekst worden toegevoegd en de player kan fullscreen worden gezet. mceclip4.png

 

2.4 Geluidsbestanden (mp3, aif)

Een opgeladen audio-bestand wordt getoond in een standaard audio-player. Ook hier kan het tekstvak rechts worden gebruikt om extra tekst bij het bestand toe te voegen.

mceclip5.png

 

[alert] In theorie is er geen grens aan de grootte van de bestanden die kunnen opgeladen worden. In de praktijk is die er wel. Vooral videobestanden kunnen soms honderden megabytes tot zelfs enkele gigabytes tellen. Het kan dan gaan over hele lange video's (een hele les of college bijvoorbeeld) of over video die van zéér hoge kwaliteit is. Dat vraagt veel tijd om op te laden en te converteren in Sofia. Geduld hebben is de boodschap. Indien het toch niet lukt, is het aangewezen om de bestanden kleiner te maken. Acco kan daarin advies geven.[/alert]

 

3. External link

Met de external link knop kunnen externe bestanden worden embedded. Het kan gaan om YouTube, SlideShare, Prezi, Vimeo, Sketchfab en Quizlet. Knip en plak de link (URL) van het externe bestand in het vak met Add link waarna de externe content wordt weergegeven.

mceclip6.png

 

[alert] Het gaat hier altijd om content in externe platformen die in Sofia enkel maar ingebed wordt. Dat wil zeggen dat als bijvoorbeeld een ingebedde YouTube video op het platform YouTube wordt weggehaald, het ook niet meer in Sofia wordt getoond. Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruuk van dit soort content. [/alert]

 

4. LTI of externe applicatie

Hiermee kunnen externe tools worden geïntegreerd, op voorwaarde dat die integratie kan via de LTI standaard. Neem contact met Acco voor meer informatie.

 

[info] Naast deze contenttypes zijn er nog twee andere interactieve contenttypes (de niveauvraag en de interactieve video), die elders worden behandeld. [/info]

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.