Course modules, test modules en text modules

Een Sofia course kan bestaan uit een of meerdere modules die dan weer de eigenlijke leercontent en leeractiviteiten bevatten. Er zijn drie types modules:

1. Een course module. Hierin kunnen content en activiteiten flexibel met elkaar worden gecombineerd op course pages die samen course chapters vormen. Er kan op een course page worden verwezen naar de course text en naar een discussieforum. En bij een course page kunnen online ook notities worden gemaakt.

2. Een test module. Het woord zegt het zelf... Met deze module kunnen testen worden aangemaakt door manueel of automatisch leeractiviteiten (oefeningen) toe te voegen. Via een breed aanbod aan parameters kan een test module worden ingezet om bijvoorbeeld voorkennis te toetsen bij de start va een leertraject, maar ook om bijvoorbeeld aan het einde van de course summatief te toetsen.

3. Een text module. In deze modules kunnen epub-bestanden of e-books worden opgeladen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.