Reset course module setting

De reset course module setting bepaalt of een student in Learn een course module kan resetten. Standaard staat deze setting aan.

Resetten betekent dat alle antwoorden op vragen in een course module door de student worden gewist. Dat geldt voor alle vraagtypes, behalve voor een poll en een open vraag. Nadat de course module is gereset blijven antwoorden die zijn gewist wel opgeslagen in de databank en kunnen ze geraadpleegd worden via de learning analytics schermen. Een student kan via deze reset dus geen antwoorden verwijderen uit de databank.

mceclip1.png

 

In Learn ziet een student de reset knop rechts bovenaan staan.

mceclip2.png

 

[info] Deze setting is handig voor studenten die oefeningen opnieuw willen maken. Ook voor bisstudenten is deze setting zinvol [/info].

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.