Onderdelen van de course homepage

De course homepage bevat verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden in andere artikel beschreven. Hier overlopen we ze kort.

Bovenaan zie je:

 1. Titelveld - hier komt de titel van de course
 2. Knop Edit log - hiermee open je het log
 3. Knop Library - hiermee ga je naar de library
 4. Delete knop - hiermee verwijder je de course
 5. Push to portal knop - hiermee duw je de course naar de portalen

Je ziet ook links naar de tabbladen 'Course homepage', 'Modules', 'Course text' en 'Course settings'. Standaard opent een course op de 'Course homepage'.

mceclip1.png

 

Links zie je:

 1. Course image
 2. Veld van de auteursvermelding
 3. Link naar de pagina voor het auteursmanagement
 4. Knop om een module toe te voegen aan de course

mceclip2.png

 

Rechts zie je:

 1. Vak met de titel voor de course summary
 2. Vak voor de course summary

mceclip3.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.