Taalinstelling

Sofia kan worden gebruikt in drie talen: Engels, Frans, Nederlands. Er kan een taal worden ingesteld op drie niveaus:

1. op het niveau van de course;
2. op het niveau van de gebruiker;
3. op het niveau van de organisatie.

Bij de taalinstelling geldt de algemene regel dat een onderliggend niveau de instelling van een bovenliggend niveau niet ongedaan kan maken. Wanneer een author in Create het Frans heeft ingesteld als taal van de course, kan een student die in Learn niet wijzigen naar het Nederlands of het Engels. In deze logica is het dus de author die bepaalt in welke taal de student de course moet volgen.

Waar wordt de taal ingesteld?

1. Niveau course

Bij de course settings in Create kan de taal worden ingesteld.

mceclip0.png

mceclip1.png

2. Niveau gebruiker

Een gebruiker kan een taal instellen op de 'My profile' pagina. Deze taalinstelling kan de instellingen die zijn gebeurd op het niveau van de course en de organisatie niet ongedaan maken. De instelling op gebruikersniveau heeft dus de laagste prioriteit.

mceclip3.png

 

3. Niveau organisatie

De organisatie admin kan de taal instellen voor de organisatie.

Een organisatie is een white labled omgeving waarmee partners (hogescholen, universiteiten, bedrijven,...) van Acco werken.

Een organisatie kan instellen dat alle courses in de organisatie omgeving bijvoorbeeld in het Engels zijn. Tenzij een author die instelling wijzigt, zullen alle courses dan in het Engels zijn.

mceclip2.png

 

[info] De instelling van de taal geldt alleen voor de generieke elementen in de user interface. Dat zijn die elementen die geen deel uitmaklen van de content van de courses (bijvoorbeeld de taal van de navigatie,...). De Franse content van een course Franse grammatica die een author zelf in de course heeft ingegeven zal vanzelfsprekend niet vertaald worden bij een taalinstelling Nederlands of Engels. De content van de courses die authors zelf ingeven blijft altijd in de taal van die content. De taalinstelling van de user interface heeft daar geen enkele impact op.[/info]

[alert] Instellen van taal is mogelijk gemaakt vanaf versie 5.0 van Sofia (september 2020). Daarvoor was Sofia eentalig Engels. Bij het online zetten van versie 5.0 is ervoor gekozen om het Engels standaard als taal te behouden. Tot het moment dat authors, organisatie admins en gebruikers de taal wijzigen zullen courses dus in het Engels zijn.[/alert]

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.