Portaal informatiepagina

Op de My portals page wordt een overzicht getoond van alle portalen waar je als docent toegang toe hebt (zie hierover dit artikel: My portals). Klik je daar verder op View portal, opent de portal informatiepagina.

mceclip0.png

 

De pagina bevat volgende informatie en functionaliteit:

 

1. Administrative roles

Wanneer je toegevoegd wordt aan een portaal, krijg je door ACCO een of meerdere rollen toegewezen. Er zijn vijf verschillende rollen, elk met hun eigen mogelijkheden.

  • AUTHOR: Als auteur kan je de courses die je gemaakt hebt publiceren naar dit portaal. Auteurs moeten dus de toestemming krijgen om te publiceren naar portalen om te vermijden dat ze naar élk portaal kunnen publiceren. Dit wordt verder toegelicht in dit artikel: Modules publiceren).
  • TEACHER: Een docent kan de vorderingen van zijn of haar studenten in het portaal opvolgen via de learning analytics. Zo zie je of de course gebruikt wordt, welke studenten waar met moeilijkheden kampen enzovoort. Je kan ook eigen items toevoegen aan de bookshelf van het portaal om ze te delen met je studenten (powerpoints, pdf, video, links,...).

  • RELEASER: Een releaser kan gepubliceerde courses activeren in een portaal. Pas als dat gebeurd is, krijgen de leden van het portaal ook effectief toegang tot de course.

  • ADMIN: Een admin of beheerder kan mensen uitnodigen in het portaal, rollen verdelen en andere beheersfuncties uitoefenen.

[tip] Klik je op het scherm op het info icoon (vraagteken) achter een rol, zie je deze informatie nog een keer opgesomd.[/tip]

 

2. Courses available in this portal

Hier zie je welke course (of courses, want het kunnen er meerdere zijn) in het portaal zijn gepubliceerd en wie de auteur is. Je kan vanaf hier doorklikken naar de learning analytics of naar de verbetersleutel.

 

3. Bookshelves shared with this portal

Hier zie je welke bookshelves in het portaal zijn gepubliceerd. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.