Voeg een multiple answer oefening toe

Een student of cursist beantwoordt een multiple answer oefening door uit een reeks van antwoordopties alle juiste antworodopties te kiezen. 

[alert] De multiple answer is niet te verwarren met de multiple choice. Er zijn gelijkenissen: de student of cursist kan kiezen uit verschillende antwoordmogelijkheden en er kunnen meerdere juiste antwoorden zijn. Maar er zijn ook verschillen: bij een multiple choice kan je maar 1 antwoordmogelijkheid kiezen, bij een multiple answer kan je meerdere antwoordmogelijkheden aanduiden. Als er meerdere correcte  antwoorden zijn, volstaat het bij een multiple choice dat je een van die antwoorden aanduidt. Bij een multiple answer moet je ze allemaal aanduiden om de vraag juist te beantwoorden. [/alert]

Een multiple answer oefening kun je aanmaken en toevoegen rechtstreeks op een Sofia pagina. Je kunt een bestaande oefening ook uit de course library halen en zo toevoegen aan de pagina. Hier wordt het aanmaken en toevoegen van een oefening rechtstreeks op een pagina besproken. Aanmaken van een multiple choice oefening in de library wordt elders behandeld (zie artikel: Assets, leercontent en leeractiviteiten toevoegen aan de library).

[tip] De algemene principes voor het aanmaken en toevoegen van een oefening (de 3 stappen met Q&A, Settings en Metadata) worden elders behandeld: Oefeningen toevoegen: algemene principes. Neem eerst dat artikel door mochten hierover nog onduidelijkheden zijn, en vervolg dan hier. Heb je een opfrissing nodig van hoe de teksteditor werkt, ga dan eerst naar: Teksteditor algemene principes, en voor de wiskundenotatie naar: Wiskundenotatie[/tip]

 

1. Q&A

mceclip0.png

Question: Hier vul je de vraag in.

Answer: Hier vul je een antwoordoptie in.

Answer feedback: Hier vul je bij een antwoordoptie de feedback in die wordt gegeven aan een student

Correct answer: Dit vink je aan wanneer een antwoordoptie correct is.

[info] Er moeten minstens twee antwoordopties als juist worden aangeduid. Een student of cursist moet alle antwoordopties aanduiden om de oefening juist te hebben. [/info]

Met de Add answer knop voeg je een antwoordoptie toe, met Remove this answer verwijder je een antwoordoptie.

[alert] Er moeten minstens 2 antwoordopties worden opgegeven om naar stap 2 te gaan en om een multiple select oefening dus te kunnen aanmaken. [/alert]

Klik op Create om de oefening aan te maken, maar ga bij voorkeur eerst naar stap 2 en 3 om de instellingen bij de oefeningen na te kijken en mogelijk aan te passen en om metadata toe te voegen.

 

2. Settings

Ga via Next step of de navigatie rechts naar stap 2.

[tip] Ga bij het toevoegen van de settings regelmatig kijken in de Learn mode hoe een student of cursist de oefening ziet en moet maken.[/tip]

 

mceclip1.png

 

Allow students to ask for a hint: Hier kun je een hint ingeven die een student of cursist kan raadplegen. In de hint zit een tip of een sleutel om de oefening correct te maken. Vink aan en vul de hint in het gele veld in.

mceclip2.png

 

Do you want to shuffle the answers for this question? : Vink dit aan wanneer je wil dat studenten of cursisten de antwoordopties telkens in een andere volgorde zien.

Show solutions to students when they're answering wrong? : Vink dit aan als je studenten of cursisten bij een fout antwoord het juiste antwoord wil tonen.

[alert] De optie Show solutions to students when they're answering wrong is niet actief wanneer een oefening in de test module zit. Oefeningen die op een pagina worden aangemaakt met deze optie en die dan in de test module worden hergebruikt, tonen die optie sowieso niet. [/alert]

Instructions shown to the student: Vul hier een instructie in voor de student of cursist voor het maken van de oefening. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard success feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist juist antwoord. Deze wordt gecombineerd met de feedback die staat bij de antwoordopties. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard fail feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist fout antwoordt. Deze wordt gecombineerd met de feedback die staat bij de antwoordopties. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Klik daarna op Next step of ga via het menu rechts naar stap 3.

 

3. Metadata

Onder metadata vind je een functionaliteit waarmee je extra informatie kan toevoegen aan een oefening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van een specifieke titel aan je vraag, of het benoemen van één of meerdere tags. Zo zou je aan een oefening de tags 'moeilijk', 'examen', 'ijkingstoets',... kunnen toevoegen. Die gaan het zoeken naar oefeningen in de course library (zie hierover artikel Assets zoeken, sorteren en filteren in de library), maar ook het autormatisch samenstellen van test modules (zie hierover Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen) faciliteren.

Op stap 3 wordt in de bibliographic data ook bijgehouden welke author of co-author de oefening heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer.

 

mceclip7.png

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.