Test settings bepalen

In stap 4 van het aanmaken van de test moeten volgende settings of instellingen worden vastgelegd:

 

mceclip0.png

  • De te behalen score (percentage). Standaard staat dit ingesteld op 70%, maar dit is dus aanpasbaar.
  • Rules of submitting. De optie die bepaalt of alle vragen in de test moeten beantwoord zijn vooraleer de test kan worden ingediend of niet.
  • Receiving feedback. De optie die bepaalt of een student na elke oefening in de test feedback krijgt (juist / fout) dan wel of die feedback bij de oefeningen pas komt na het indienen van de test samen met de feedback over de behaalde score.
  • Show solutions. De optie die de student de mogelijkheid geeft om na het indienen van de test de correcte oplossing te bekijken bij de fout gemaakte oefeningen.
  • Hints. De optie om, indien er een hint is toegevoegd bij de oefening, de hints te tonen tijdens het maken van de test.
  • How many times can a student take the test. De optie om een student de test meerdere keren te laten maken.

[alert]Op het niveau van de oefeningen kunnen ook settings worden ingesteld (zie dit artikel in deze Knowledge base). Wanneer een hint beschikbaar is, zal deze ook altijd worden getoond bij de oefeningen in de test. Het is dus niet mogelijk om de beschikbare hints niet te tonen in de test.
De setting 'Show solutions' op het niveau van de oefening wordt 'overruled' door die op het niveau van de test. Is, bijvoorbeeld, op het niveau van de oefening opgegeven dat de correcte oplossing mag worden getoond, maar in de test bepaald dat de correcte oplossing na het indienen van de test door de student wel mag worden getoond, dan wordt die getoond. Bij de oefeningen in de test zal dus nooit de knop getoond worden waarmee het juiste antwoord kan worden getoond.[/alert]

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.