Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen

In stap 2 van het aanmaken van een test module, moet de configuratie worden gekozen en oefeningen worden toegevoegd.

Er zijn twee configuraties mogelijk: een manuele configuratie, waarbij de oefeningen in de test ma nueel worden gelecteerd vanuit de beschikbare oefeningen in de course library, en een automatische configuratie waarbij regels worden vastgelegd waarmee uit de beschikbare oefeningen in de library automatisch oefeningen worden geselecteerd.

[tip]Kies voor de manuele configuratie wanneer je weinig en beperkt gemetadateerde oefenigen in de course library hebt zitten. Ook wanneer je wil dat studenten allemaal dezelfde vragen krijgen in dezelfde volgorde, kies je voor deze configuratie. Met de manuele configuratie behou je de volledige controle op de vragen die in de test module worden getoond aan studenten. Wanneer je heel veel en goed gemetadateerde oefeningen in de library hebt, biedt de automatische configuratie de mogelijkheid om test modules met verschillende vragen in verschillende volgordes samen te stellen.[/tip]

Klik op een van de blauwe knoppen om een configuratie te kiezen.

mceclip0.png

 

[alert]Eenmaal de configuratie is vastgelegd kan die niet meer worden gewijzigd![/alert]

 

Manuele configuratie

Na gekozen te hebben voor de manuele configuratie opent een scherm met een overzicht van de beschikbare oefeningen in de library. Je kan die getoonde selectie filteren via de filteropties aan de linkerkant. Vink de oefeningen aan die je in de test wil en klik op de groene knop 'Add selected activities'. Ga dan naar de volgende stap.

mceclip1.png

 

Automatische configuratie

Na gekozen te hebben voor de automatische configuratie opent een scherm waar de regels worden vastgelegd. Die regels gaan bepalen welke oefeningen in welke volgorde worden opgenomen in de test.

[info]De selectie van de oefeningen gebeurt op het moment een student een test module opent in Learn. In theorie zou elke student dus een test kunnen voorgeschoteld krijgen met andere vragen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende oefeningen beschikbaar zijn.[/info]

In elke regel moet worden vastgelegd hoeveel vragen de regel telt, en van welk oefeningentype, van welke author (de auteur die de oefening heeft gemaakt) en met welke labels of metadata de oefeningen in de regel moeten worden opgenomen. Bijvoorbeeld: ik wil 10 multiple choice oefeningen gemaakt door auteur Jan Peeters die het label 'moeilijk' hebben. Uit de course library worden dan die oefeningen gelesecteerd die aan die voorwaarden voldoen.

Er kunnen meerdere regels worden vastgelegd in de test. Oefeningen worden in de volgorde van de vastgelegde regels getoond in de test. Bijvoorbeeld: ik leg in de eerste regel vast dat ik 10 multiple choice oefeningen wil en in regel twee dat ik 5 match oefeningen wil, zullen aan studenten eerst 10 multiple choice en daarna 5 

mceclip2.png

 

Klik na het vastleggen van de regels op de blauwe knop 'Review questions'. Er opent een scherm waarop alle oefeningen worden getoond die die voldoen aan de voorwaarden van de regels. Het zijn die oefeningen die kunnen worden getoond in de test aan studenten.

Ja kan hier alsnog oefeningen uitluiten (en toch weer toevoegen). Klik daarvoor op in de laatste kolom op 'Included' / 'Excluded'. Ga daarna naar de volgende stap.

mceclip3.png

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.