Test module toevoegen

Ga naar de tab 'Modules', klik daar op 'Create new module' en kies dan voor 'Create new text module'

mceclip0.png

 

[alert]Je kan enkel een test module aanmaken indien er oefeningen beschikbaar zijn in de course library. Indien niet, ga je eerst naar de course library om daar oefeningen aan te maken.[/alert]

mceclip1.png

 

Van zodra er oefeningen in de library zitten en de test module is toegevoegd, kun je die beginnen configureren. Er opent een scherm met bovenaan een navigatiebalk. In die balk zitten de 7 stappen die moeten worden doorlopen: 1. start, 2. Configuration, 3. Add questions, 4. Settings, 5. Student instructions, 6. Locking modules en 7. Overview.

mceclip4.png

 

In stap 1 vul je de titel van de test in. Standaard wordt als titel 'Untitled test module' meegegeven. Je geeft de test module best een voor studenten betekenisvolle titel, bijvoorbeeld 'Kennistest', 'Evaluatietest',...

mceclip3.png

 

De volgende stappen worden uitgelegd in de volgende artikelen in de Knowledge base:

Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen

Test settings toevoegen

Student instructie toevoegen

Modules 'locken' en 'unlocken' binnen een test

 

[tip]Test modules zijn handig om formatief te toetsen of om de beginsituatie van de student te toetsen, zeker in combinatie met de voor de test specifieke learning analytics. Zie hierover dit artikel in de Knowledge base.[/tip]

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.