Voeg een open question oefening toe

Een open question of open vraag is een vraag waarop een student uitgebereid met tekst kan antwoorden. Dit oefeningentype wordt ook wel een keer 'essay vraag' genoemd. 

[alert] De open question wordt in tegenstelling tot alle andere in Sofia aanwezige oefeningentypes (uitgezonderd de poll) niet automatisch gecorrigeerd. De antwoorden van studenten of cursisten kunnen via de learning analytics worden gedownloaded om dan verder beoordeeld te worden. Zie daarover volgend artikel: Detailed view en export: Activity performance. [/alert]

Een open question kun je aanmaken en toevoegen rechtstreeks op een Sofia pagina. Je kunt een bestaande oefening ook uit de course library halen en zo toevoegen aan de pagina. Hier wordt het aanmaken en toevoegen van een oefening rechtstreeks op een pagina besproken. Aanmaken van een multiple choice oefening in de library wordt elders behandeld (zie artikel: Assets, leercontent en leeractiviteiten toevoegen aan de library).

[tip] De algemene principes voor het aanmaken en toevoegen van een oefening (de 3 stappen met Q&A, Settings en Metadata) worden elders behandeld: Oefeningen toevoegen: algemene principes. Neem eerst dat artikel door mochten hierover nog onduidelijkheden zijn, en vervolg dan hier. Heb je een opfrissing nodig van hoe de teksteditor werkt, ga dan eerst naar: Teksteditor algemene principes, en voor de wiskundenotatie naar: Wiskundenotatie[/tip]

 

1. Q&A

mceclip0.png

Question: Hier vul je de vraag in.

Standard answer: Vul hier de feedback in de je wil geven aan studenten of cursisten van zodra ze de vraag hebben ingediend. Het is aan te raden om hier een een type antwoord te voorzien, of mogelijk te verwijzen naar de elementen die het antwoord van de student of cursist zeker diende te bevatten om de vraag goed te beantwoorden. Een andere mogelijkheid is in het standaard antwoord aan te geven welk deel de student of cursist opnieuw dient door te nemen om de vraag op voldoende wijze te beantwoorden. Er is immers geen automatische correctie van de vraag. Een student of cursist krijgt dus nooit als feedback dat een vraag 'juist' of 'fout' was.

Klik op Create om de oefening aan te maken, maar ga bij voorkeur eerst naar stap 2 en 3 om de instellingen bij de oefeningen na te kijken en mogelijk aan te passen en om metadata toe te voegen.

 

2. Settings

Ga via Next step of de navigatie rechts naar stap 2.

[tip] Ga bij het toevoegen van de settings regelmatig kijken in de Learn mode hoe een student of cursist de oefening ziet en moet maken.[/tip]

 

mceclip2.png

 

Allow students to ask for a hint: Hier kun je een hint ingeven die een student of cursist kan raadplegen. In de hint zit een tip of een sleutel om de oefening correct te maken. Vink aan en vul de hint in het gele veld in.

mceclip0.png

Standard success feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond wanneer de student of cursist het antwoord heeft ingediend. Deze wordt gecombineerd met de feedback in het standaard antwoord uit stap 1. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Klik daarna op Next step of ga via het menu rechts naar stap 3.

 

3. Metadata

Onder metadata vind je een functionaliteit waarmee je extra informatie kan toevoegen aan een oefening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van een specifieke titel aan je vraag, of het benoemen van één of meerdere tags. Zo zou je aan een oefening de tags 'moeilijk', 'examen', 'ijkingstoets',... kunnen toevoegen. Die gaan het zoeken naar oefeningen in de course library (zie hierover artikel Assets zoeken, sorteren en filteren in de library), maar ook het autormatisch samenstellen van test modules (zie hierover Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen) faciliteren.

Op stap 3 wordt in de bibliographic data ook bijgehouden welke author of co-author de oefening heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer.

 

mceclip1.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.