Voeg een locate the label oefening toe

Bij een locate the label oefening (LTL) moeten studenten of cursisten labels naar de juiste plaats op een afbeelding slepen.

Een LTL oefening kun je aanmaken en toevoegen rechtstreeks op een Sofia pagina. Je kunt een bestaande oefening ook uit de course library halen en zo toevoegen aan de pagina. Hier wordt het aanmaken en toevoegen van een oefening rechtstreeks op een pagina besproken. Aanmaken van een multiple choice oefening in de library wordt elders behandeld (zie artikel: Assets, leercontent en leeractiviteiten toevoegen aan de library).

[tip] De algemene principes voor het aanmaken en toevoegen van een oefening (de 3 stappen met Q&A, Settings en Metadata) worden elders behandeld: Oefeningen toevoegen: algemene principes. Neem eerst dat artikel door mochten hierover nog onduidelijkheden zijn, en vervolg dan hier. Heb je een opfrissing nodig van hoe de teksteditor werkt, ga dan eerst naar: Teksteditor algemene principes, en voor de wiskundenotatie naar: Wiskundenotatie[/tip]

 

1. Q&A

mceclip0.png

Eerst moet een afbeelding worden toegevoegd uit de course library. Klik daarvoor op Select image. De library opent en uit het aanbod afbeeldingen kan er een worden gekozen. Klik daarvoor links boven op het icoon.

mceclip1.png

 

Daarna ga je terug naar stap 1. Je kan daar nog de afbeelding wijzigen (Change image) en de labels toevoegen. Klik op Add label om een eerste label toe te voegen.

mceclip2.png

 

Sleep daarna het label naar de juiste plaats op de afbeelding en tik de naam in van het label. Een label kan ook weer verwijderd worden door te klikken op het vuilbakje.

Klik op Create om de oefening aan te maken, maar ga bij voorkeur eerst naar stap 2 en 3 om de instellingen bij de oefeningen na te kijken en mogelijk aan te passen en om metadata toe te voegen.

 

2. Settings

Ga via Next step of de navigatie rechts naar stap 2.

[tip] Ga bij het toevoegen van de settings regelmatig kijken in de Learn mode hoe een student of cursist de oefening ziet en moet maken.[/tip]

 

mceclip3.png

 

Allow students to ask for a hint: Hier kun je een hint ingeven die een student of cursist kan raadplegen. In de hint zit een tip of een sleutel om de oefening correct te maken. Vink aan en vul de hint in het gele veld in.

mceclip0.png

Show solutions to students when they're answering wrong? : Vink dit aan als je studenten of cursisten bij een fout antwoord het juiste antwoord wil tonen.

[alert] De optie Show solutions to students when they're answering wrong is niet actief wanneer een oefening in de test module zit. Oefeningen die op een pagina worden aangemaakt met deze optie en die dan in de test module worden hergebruikt, tonen die optie sowieso niet. [/alert]

Remember correct answer? : Wanneer een student of cursist fout antwoord en een volgende poging onderneemt blijven de juiste links uit de vorige poging staan. Standaard staat deze optie aangevinkt.

Instructions shown to the student: Vul hier een instructie in voor de student of cursist voor het maken van de oefening. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard success feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist juist antwoord. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard fail feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist fout antwoordt. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Klik daarna op Next step of ga via het menu rechts naar stap 3.

 

3. Metadata

Onder metadata vind je een functionaliteit waarmee je extra informatie kan toevoegen aan een oefening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van een specifieke titel aan je vraag, of het benoemen van één of meerdere tags. Zo zou je aan een oefening de tags 'moeilijk', 'examen', 'ijkingstoets',... kunnen toevoegen. Die gaan het zoeken naar oefeningen in de course library (zie hierover artikel Assets zoeken, sorteren en filteren in de library), maar ook het autormatisch samenstellen van test modules (zie hierover Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen) faciliteren.

Op stap 3 wordt in de bibliographic data ook bijgehouden welke author of co-author de oefening heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer.

 

mceclip1.png

 

 

[tip] Bij een LTL oefening kan je deze best altijd even testen na het aanmaken. De afbeelding waarop jij in de werkt kan immers qua grootte iets verschillen van de afbeelding die studenten of cursisten in de uiteindelijke oefening te zien krijgen. Daardoor kunnen de labels iets verschuiven en mogelijk dichter bij elkaar terecht komen. Labels die per ongeluk te dicht in elkaars buurt liggen, of elkaar overlappen, kunnen door studenten of cursisten mogelijk niet correct worden ingevuld. Maak de oefening dus best ook even zelf. [/tip]

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.