Voeg een match oefening toe

 

Bij een match oefeningen moeten studenten of cursisten items uit kolommen en rijen in een tabel correct met elkaar linken.

Een match oefening kun je aanmaken en toevoegen rechtstreeks op een Sofia pagina. Je kunt een bestaande oefening ook uit de course library halen en zo toevoegen aan de pagina. Hier wordt het aanmaken en toevoegen van een oefening rechtstreeks op een pagina besproken. Aanmaken van een multiple choice oefening in de library wordt elders behandeld (zie artikel: Assets, leercontent en leeractiviteiten toevoegen aan de library).

[tip] De algemene principes voor het aanmaken en toevoegen van een oefening (de 3 stappen met Q&A, Settings en Metadata) worden elders behandeld: Oefeningen toevoegen: algemene principes. Neem eerst dat artikel door mochten hierover nog onduidelijkheden zijn, en vervolg dan hier. Heb je een opfrissing nodig van hoe de teksteditor werkt, ga dan eerst naar: Teksteditor algemene principes, en voor de wiskundenotatie naar: Wiskundenotatie[/tip]

 

1. Q&A

mceclip0.png

Vul in de kolommen en rijen de items in en duid via de vinkbox de juiste link aan.

Met Add row kunnen rijen worden toegevoegd. Met Add column kunnen kolommen worden bijgemaakt. Rijen en kolommen kunnen weer worden verwijderd door op het vuilbakje te klikken.

[info] Er kunnen meerdere links als juist worden aangeduid. Zo kan een item in een bepaalde rij worden gekoppeld aan items in meerdere kolommen. Een student of cursis kan echter maar één antwoordoptie kiezen (één vinkje zetten).[/info]

Klik op Create om de oefening aan te maken, maar ga bij voorkeur eerst naar stap 2 en 3 om de instellingen bij de oefeningen na te kijken en mogelijk aan te passen en om metadata toe te voegen.

 

2. Settings

Ga via Next step of de navigatie rechts naar stap 2.

[tip] Ga bij het toevoegen van de settings regelmatig kijken in de Learn mode hoe een student of cursist de oefening ziet en moet maken.[/tip]

 

mceclip1.png

 

Allow students to ask for a hint: Hier kun je een hint ingeven die een student of cursist kan raadplegen. In de hint zit een tip of een sleutel om de oefening correct te maken. Vink aan en vul de hint in het gele veld in.

mceclip0.png

 

Show solutions to students when they're answering wrong? : Vink dit aan als je studenten of cursisten bij een fout antwoord het juiste antwoord wil tonen.

[alert] De optie Show solutions to students when they're answering wrong is niet actief wanneer een oefening in de test module zit. Oefeningen die op een pagina worden aangemaakt met deze optie en die dan in de test module worden hergebruikt, tonen die optie sowieso niet. [/alert]

Remember correct answer? : Wanneer een student of cursist fout antwoord en een volgende poging onderneemt blijven de juiste links uit de vorige poging staan. Standaard staat deze optie aangevinkt.

Instructions shown to the student: Vul hier een instructie in voor de student of cursist voor het maken van de oefening. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard success feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist juist antwoord. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Standard fail feedback: Vul hier de feedback in die wordt getoond als de student of cursist fout antwoordt. De standaardtekst kan overschreven worden. Met reset to default, kan de standaardtekst weer worden getoond.

Klik daarna op Next step of ga via het menu rechts naar stap 3.

 

3. Metadata

Onder metadata vind je een functionaliteit waarmee je extra informatie kan toevoegen aan een oefening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van een specifieke titel aan je vraag, of het benoemen van één of meerdere tags. Zo zou je aan een oefening de tags 'moeilijk', 'examen', 'ijkingstoets',... kunnen toevoegen. Die gaan het zoeken naar oefeningen in de course library (zie hierover artikel Assets zoeken, sorteren en filteren in de library), maar ook het autormatisch samenstellen van test modules (zie hierover Configuratie van een test en toevoegen van oefeningen) faciliteren.

Op stap 3 wordt in de bibliographic data ook bijgehouden welke author of co-author de oefening heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer.

 

mceclip1.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.