Structuur van een course module

Een course module bestaat uit één of meerdere chapters, een chapter bestaat uit één of meerdere pages.  Meer niveaus kan je niet invoeren, je kan er ook geen deleten. Dat wil concreet zeggen dat elke module minstens uit één chapter met minstens één page moet bestaan.

De course module start steeds met een course homepage, gevolgd door een course module index. In die index worden alle chapters en pages opgelijst. Daar krijg je dus een overzicht van de structuur van de module.

mceclip0.png

 

Chapters en pages worden in de module automatisch genummerd (1. , 1.1, ...). Het is niet mogelijk om een eigen nummering aan te brengen.

 

[tip]Hoe een course wordt ingedeeld in modules, chapter en pages, is uiteraard de didactische keuze van de auteur, maar we kunnen alvast toch een aantal tips meegeven:
- Probeer de modules zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de hoofdstukken in je boek of cursus. Dat zorgt voor herkenbaarheid bij je lezers/studenten.
- Zorg voor een duidelijke, transparante structuur. Het overzicht is voor je lezers/studenten in één oogopslag veel duidelijker als je 20 modules creëert met daaronder minstens 1 chapter en de daarbijhorende pages, dan als je 20 chapters onder één module laat vallen. [/tip]

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.