Course module index page

Na de course module homepage volgt een course module index page. Op deze pagina wordt automatisch een inhoudsopgave van de course module gegenereert.

Via de index kan doorheen de module worden genavigeerd en chapters en pages kunnen er worden toegevoegd of verplaatst (zie daarover de artikel Pages en chapters toevoegen, Pages en chapters van volgorde wijzigen).

 

mceclip0.png

 

[info] De course module index page is niet te verwarren met de index die ook aan het begin van elk chapter staat. Daar worden enkel de pagina's opgesomd die deel uitmaken van het chapter. Verplaatsen en verwijderen van pagina's kan enkel op de course module index page. [/info]

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.